Board of Trustees


MOJISOLUWA AKINFENWA

ANATOLIY-Y-IVANOV

ANDRIY-V-SHCHEBET

GORBUNOV S. OLEKSANDR

VOLODYMYR-Z-CHYRYCH